Merhaba Sevgili Okuyanlar,
Bu haftaki konumuz duygusal istismar. İstismar genel anlamıyla insanların iyi niyetinin kötüye
kullanılması olarak bilinir. Pek çok istismar çeşidi olmakla birlikte duygusal istismar da bunlardan biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Duygusal istismarda bulunan kişiler genellikle aile bireyleri, eş, sevgili, iş
arkadaşları ve iş verenler olmaktadır. İnsan psikolojisini derinden etkileyen bu durum sonucunda
birçok insan psikolojik destek almaktadır. Bazıları bunu bastırmayı tercih ederken bazıları ise bununla
kendi kendine baş etmeye çalışarak yaşamını sürdürmektedir.
Duygusal istismar insanın kendisine duyduğu öz değerleri zedeleyen, kendisiyle ilgili benlik algısını
yok eden bir davranış silsilesidir.
Günümüzde pek çok insanın ve çocukların maruz kaldığı duygusal istismar ve ihmal kişinin
psikolojisinin çökmesine sebep olabileceğinden oldukça önem bir konu ve durumdur.
Çocuklarda duygusal istismara; ebeveynleri tarafından sürekli bağırılmak, ebeveynler arasındaki
çatışmaya bazen de şiddete çocuğu maruz bırakmak, çocuğun isteklerini görmezden gelmek, duygusal
ihmale sebebiyet vermek vb… örnekler sıralanabilir. Duygusal ihmal, çocuğun temel ihtiyaçları
arasında yer alan koşulsuz sevgi, değer, güven duygusunun karşılanmamasıdır. Duygusal istismar ve
ihmalle büyüyen çocukların toplumda ne kadar sağlıklı bireyler olabileceği sizler tartın.
Yetişkinlerde ise duygusal istismar bu durumları içine aldığı gibi, aşırı baskı ve otorite kurmaya
çalışmak, herhangi bir konuda psikolojik baskı uygulamak, sevgisiz bırakmak, görmezden gelmek
vb…örneklerle çoğaltılabilir.
Buna maruz kalan çocuklar ve yetişkinlerde temelde görülenler ise kendisine karşı sevgi ve saygısını
yitirme, davranışlarındaki ani değişiklikler, onay alma ihtiyacı, kendisini değersizleştirme, kaybetme
korkusu, kabul görme isteği veya reddedilme korkusu ile sürekli karşısındakine evet deme ihtiyacı,
aşağılanma, zorbalığa maruz kalma vb…durumlar sıralanabilir.
Duygusal istismara ve ihmale maruz kalan çocuklarda okul başarısı düşük olur. Dikkatini toplamakta
ve sürdürmekte sıkıntı çeker. Sosyal ve duygusal gelişimleri sekteye uğrar. Akran etkileşiminde
zorluklar yaşar. Sürekli buna maruz kalarak bir yetişkin olduklarında bu yaşadıkları durumu
normalleştirebilirler. Kendileriyle ilgili algıları değersizlik üzerine kurulu olabileceği gibi, kendilerini
ifade edemeyen taraflarını bastırmak için, öz güvensizliklerini gizlemek için farklı profiller de
gösterebilirler. Örneğin annesinin şiddet gördüğünü görerek büyüyen duygusal istismar ve ihmal
mağduru bir çocuğun, yetişkin olduğunda şiddet eğilimleri göstermesi gibi.
Lütfen ne çocuklarınızı ne de yetişkin olarak kendinizi buna maruz bırakmayın. Uğradığınız hasarı
görmezden gelmeyin. Destek almak bu süreçte kendinize atacağınız en sağlıklı adım olacaktır. Aksi
takdirde baş edilemeyen bir noktaya gelindiğinde, farklı eğilimler gösterilebilir. Unutmayınız kendi
değerinizi siz belirlersiniz. Sağlıklı haftalar.
Zemberek Kuşu’nun Dönüşü

Sohbeti Başlat
Bize Ulaşın
Merhabalar,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?